Vịnh Ninh Chữ được chọn tổ chức giải Lướt Ván Diều KTA Tour châu Á năm 2016

  0
  3085

  Hiệp hội Lướt Ván Diều quốc tế KTA thuộc Liên đoàn Thuyền buồm quốc tế ISAF chọn Việt Nam, Ninh Thuận làm địa điểm đăng cai tổ chức giải Lướt Ván Diều KTA Tour châu Á năm 2016.

  Tên giải:

  Tiếng Việt: Giải Lướt Ván Diều Tour châu Á 2016;

  Tiếng Anh: KTA Asian X – championnship 2016.

  Thời gian: Giải Lướt Ván Diều KTA Tour châu Á năm 2016 là giải thi đấu mang tính chuyên nghiệp, được tổ chức theo hình thức Series (chuổi các giải), dự kiến cuộc đua đầu tiên tổ chức tại NINH CHU BAY – VIỆT NAM từ ngày 24 – 28/2/2016, cuộc đua thứ hai tổ chức tại PRANBURI – THÁI LAN từ ngày 15 – 20/3/2016 và kết thúc tại HAINAN – TRUNG QUỐC từ ngày 6 – 10/4/2016.

  Quy mô: Dự kiến tham dự giải có khoảng trên 100 tay đua, đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ khắp thế giới; đến điều hành giải còn có các quan chức kỹ thuật của IKA, ISAF, các phóng viên, truyền thông quốc tế đến ghi hình và đưa tin.

  Địa điểm: Vịnh Ninh Chữ, thôn Khánh Hội, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận (thuộc dự án khu du lịch Công ty cổ phần Mỹ Kim Phát).

  Việc đăng cai tổ chức giải Lướt Ván Diều KTA Tour châu Á năm 2016 là cơ hội tốt để tăng cường giao lưu quốc tế, thúc đẩy phát triển loại hình thể thao biển tại Việt Nam, Ninh Thuận đồng thời góp phần tích cực vào việc xúc tiến, quảng bá hình ảnh quê hương và con người Ninh Thuận thân thiện mến khách, đặc biệt khai thác tốt tiềm năng, lợi thế khu vực bãi biển Ninh Chữ, Ninh Thuận trở thành điểm đến về du lịch trên khắp thế giới.

  Lê Thành Hiển

  Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

  ——————————————————————————————————————————————

  Ninh Thuan: Ninh Chu bay was chosen to hold KTA-Kiteboard Tour Asia-Championship 2016

  The International Kiteboarding Association belonging to the International Sailing Federation (ISAF) has chosen Ninh Thuan, Viet Nam to host the Kiteboard Tour Asia- Championship 2016.

  Time: The Asian Tour Kite-surfing league 2016 is a professional competition, organized as in the manner of series, the first tournament is intended to organize in NINH CHU BAY – VIETNAM from 24-28/2/2016, the second tournament is organized in PRANBURI – THAILAND from 15-20/3/2016 and is going to be finished in HAINAN – CHINA from 6-10/4/2016.Scale: It is expected that there will be more than 100 riders attending the competition, coming from 40 countries and territories worldwide; there are technical officials from IKA, ISAF operating the competition; as well as journalists, international media coming to record and report.Location: Ninh Chu bay, Khanh Hoi village, Tri Hai commune, Ninh Hai district, Ninh Thuận province (belong to tourist project of My Kim Phat Joint stock company).The host of Kiteboard Tour Asia- Championship 2016 is a good chance to strengthen international exchanges, promote the development of various marine sports in Ninh Thuan, Vietnam; in addition contribute positively to promote the image of land and friendly, hospitable Ninh Thuan people; especially exploit the potential and advantages of Ninh Chu beach area, therefore Ninh Thuan will become tourist destinations around the world.

  ——————————————————————————————————————————————

  Нинь Туан: Нинь Чу залив был выбран для проведения КТА-Kiteboard Tour Asia-2016 Чемпионат

  Международная ассоциация кайтбординга, принадлежащий Международной федерации парусного спорта (ИСАФ) выбрал Ниньтхуан, Вьетнам провести чемпионат Тур Kiteboard Азиатско-2016.

  Время: Азиатский тур Кайт серфинг лиги 2016 профессиональный конкурс, организованный, как и в манере серии, первый турнир призван организовать в Нинь Чу BAY – Вьетнам из 24-28 / 2/2016, второй турнир организован в Пранбури – Таиланд от 15-20 / 3/2016 и будет завершено в Хайнань – Китай 6-10 / 4/2016.Масштаб: Ожидается, что там будет больше, чем 100 всадников, посещающих соревнования, исходя из 40 стран и территорий по всему миру; Есть технические должностные лица из IKA, МССБ, действующие в конкурсе; а также журналисты, международные средства массовой информации идет записывать и доклад.Адрес: Нинь Чу залив, деревня Хань Хой, Tri Хай коммуны, Ниньхайском район, провинция Нинь Туан (принадлежат туристического проекта Моего Ким Phat акционерное общество).Хозяин Kiteboard Тур Азиатско чемпионата 2016 хороший шанс для укрепления международных обменов, способствовать развитию различных морских видов спорта в Ниньтхуан, Вьетнам; в дополнение внести позитивный вклад в продвижение имиджа земли и дружелюбны, гостеприимны Ниньтхуан людей; особенно использовать потенциал и преимущества Нинь Чу пляже области, поэтому Нинь Туан будет туристические направления по всему миру.